top of page

The American School of Bulgaria e международна акредитирана школа, която дава възможност на Вашето дете да получи диплома за завършено средно образование от САЩ и да продължи обучението си си по целия свят.

Учебният процес е администриран от САЩ и се провежда във Варна, под ръководството на високо квалифицирани американски преподаватели.

 

Ние предлагаме на Вашето внимание две програми за обучение:

 

Хибридна програма – вашето дете се обучава в българско училище и в The American School of Bulgaria едновременно и след завършване на  12-ти клас получава две дипломи за завършено средно образование – българска и американска.

 

Учебни предмети – Английска литература (4 нива), Американска история, Американско правителство и Икономика.

Учебен план – ученикът трябва да посещава  The American School of Bulgaria  2 пъти седмично за 2 часа, сутрин или следобед в зависимост от учебната му програма в другото училище.

Такса за обучение - 2600 евро на година, включваща всички учебни материали. Заплаща се еднократна такса еднократна такса от 150 евро за първата година.

Изисквания   – Завършен 7-и или по-горен клас и В2 ниво на владеене на английски език.

 

Пълна програма – Вашето дете посещава само The American School of Bulgaria  и в края на обучението си получава диплома за завършено образование  от САЩ, легализирана с апостил от Министерство на образованието на щата Флорида.

 

 

Учебни предмети – 4 основни и 2 избираеми на година, с възможност за допълнителни предмети.

Такса за обучение – 6600 евро на година, включваща 6 предмета и по 1000 евро на година за всеки допълнителен предмет. Заплаща се еднократна такса от 150 евро за първата година.

Изисквания – Завършен 8 клас или по-горен клас и В2 ниво на владеене на английски език.

 

 

Ние предлагаме:

  • Квалифицирани специалисти от САЩ и България, които да помогнат на Вашето дете да разкрие пълния си потенциал и постигне максимални резултати.

  • Учебен процес в малки групи и индивидуална работа с всеки ученик.

  • Тясна връзка между учители, родители и ученици.

  • Съвременни интерактивни методи на преподаване.

  • Подготвителни езикови курсове, в случаите, когато детето не е достигнало към момента на кандидатстване необходимото ниво на владеене на английски език.

Университети, в които издадената от American School of Bulgaria диплома е знак за качествено средно образование:

Университети във Великобритания: 

Университети във Франция и Испания:

Както и всички университети в Съединените американски щати.

bottom of page